Denna hemsida brukar cookies.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du vår användning av cookies. Detaljer

Värdighet för
den enskilde

VÅRA TJÄNSTER

Intergritet

Aberia Healthcare AB har regler och rutiner för att skydda upplysningar och intregritet enligt regler för GDPR. Vi vidtar alla åtgärder för att säkra att våra medarbetare som har tillgång till känsliga uppgifter, har adekvat kunskap om hur personuppgifter får lagras i enlighet med GDPR.

Vi kommer inte sälja, distribuera, låna ut, dela eller vidarebefordra någon information till tredje part, andra än dem som vi har avtal att med och där samtycke inhämtats eller där andra lagar gäller.

Om Aberia Healthcare AB innehar personuppgifter om dig, har du rätt att ta del av vilka. Om något skulle vara oriktigt, ofullständigt eller annan anledning kan du be oss rätta dessa.

Vi använder och lagrar inga personuppgifter längre än nödvändigt, eller för det som krävs i förhållande till ingångna avtal och lagar.