Denna hemsida brukar cookies.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du vår användning av cookies. Detaljer

Värdighet för
den enskilde

VÅRA TJÄNSTER

VILKA ÄR ABERIA?

Det viktigaste för oss är människor, och alla är olika. Trots olikheterna har vi samma värderingar i grunden. Dessa värderingar vet vi är viktiga för att människor skall kunna se sig själv på rätt sätt.

Aberia utför vård och omsorg på uppdrag av offentlig sektor och våra tjänster utförs primärt i Sverige och Norge. Vi uppnår goda resultat och det finns flera skäl till det. Vi har ett klokt och erfaret ledarskap, rätt kompetens och bra system. Detta hjälper oss till att hålla kvalitet i allt vi gör.

Aberia ingår i NHC Group, en norsk koncern med säte i Oslo. Koncernen är privatägd av entreprenörerna Roger och Kristian Adolfsen med en ägarfilosofi om ett långsiktigt ägarskap och investering av vinster i verksamheten för ökad kvalitet i våra erbjudna tjänster.

Företaget har avtal och tillstånd för att tillhandahålla tjänster inom LSS, SoL och HVB.

Läs mer om vår styrelse och ekonomi här (extern länk).

VÅR VÄRDEGRUND

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision Värdighet för den enskilde och våra grundläggande värden trygghet, respekt och värdighet är ledstjärnor i allt vi gör och återspeglas i praktiken genom medarbetarnas förhållningssätt och attityder.

Vår vision:

VÄRDIGHET FÖR DEN ENSKILDE

SAMHÄLLSANSVAR

  • Aberia gör en viktig insats för samhället genom att erbjuda omsorgs- och välfärdstjänster.
  • Vi bidrar till en bättre framtid genom utveckling av individens egna resurser, till nytta för individen själv, familjen, arbetslivet och samhället.

LEDARSKAP

  • Aberia är en attraktiv arbetsplats, som erbjuder en god och kompetensbyggande arbetsmiljö.
  • Vår viktigaste framgångsfaktor är ledarskapet, baserat på vår värdegrund, för nöjd personal ger god kvalitet.

KVALITET

Aberias kvalitetsledningssystem, TQM, Total Quality Management, följer socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet beskriver hur vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet. Systemet är webbaserat vilket gör det väldigt lättillgängligt för alla medarbetare via datorer, smartphones och surfplattor. TQM omfattar samtliga av Aberias rutiner, riktlinjer och arbetsmetoder. I systemet finns även vårt arbete med miljö och arbetsmiljö integrerat.

Vårt kvalitetsledningssystem används för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

UNDRAR DU NÅGOT? KONTAKTA OSS

Vi finns här för dig. Om du behöver hjälp, ring oss eller använd kontaktformuläret nedan.

*Måste fyllas iaberia.sverige@aberiahealthcare.com Kontaktformulär - Om Aberia